Com a norma general, la utilització del lloc web de Mazzima Creative S.L. (Mazzima) no requereix com a condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals.
No obstant l’anterior, en aquells supòsits en què l’usuari requereixi determinats serveis i comuniqui les seves dades personals a Mazzima Creative S.L. mitjançant emplenament d’un formulari, Mazzima Creative S.L. garanteix la confidencialitat d’aquestes dades així com el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desenvolupament adoptant les mesures tècniques necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Quina finalitat té aquesta Política de Protecció de Dades?
Aquesta política de protecció de dades (“Política de Protecció de Dades”) té per objecte donar a conèixer el mode en què obtenim, tractem i protegim les dades que facilitis o recollim a través del nostre lloc web www.mazzima.com (el “Lloc web”) per mitjà de formularis i/o cookies perquè puguis decidir lliure i voluntàriament si desitges que els tractem.

Quan contractis productes o serveis amb Mazzima el tractament de dades es realitzarà de conformitat amb el que s’estableix en el document corresponent.

El Lloc web és titularitat de Mazzima Creative S.L.. Per a més informació sobre Mazzima i el Lloc web consulta l’enllaç AVÍS LEGAL.

En aquest document t’informem sobre el tractament de la informació que Mazzima obté a través del Lloc web però no és aplicable a la qual pugui ser obtinguda per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc web.

Et recordem la importància de llegir aquesta Política de Protecció de Dades en cadascuna de les ocasions en què vagis a utilitzar el Lloc web, ja que aquesta pot sofrir modificacions.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades personals?
Mazzima Creative S.L., amb domicili social en Passeig de la Torre Blanca 16 Local 10, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya.

Com et pots posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de Mazzima?
Podràs contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Mazzima Creative S.L. en la següent adreça de correu electrònic: info@mzz.es

Per a què utilitzem les teves dades?
1. Per a gestionar la teva navegació a través del Lloc web conforme a la Política de cookies que pots consultar aquí.
2. Per a les finalitats i amb la legitimació que s’indiquin en cadascun dels formularis de recollida de dades personals del Lloc web.
En Mazzima tractem les teves dades personals amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte dels mateixos i garantint el deure de guardar-los adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb les obligacions legals que ens apliquen com a responsables del tractament de les seves dades personals.

En Mazzima tenim implementats i mantenim els més alts nivells de seguretat exigits per la legislació per a protegir les teves dades de caràcter personal enfront de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

Mazzima t’enviarà comunicacions comercials?
A través dels formularis de recollida de dades Mazzima podria recaptar el teu consentiment per a posar-se en contacte amb tu per correu ordinari, correu electrònic, SMS, telèfon o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, per a remetre’t comunicacions comercials sobre els seus propis productes i/o de tercers identificats en el formulari.

Si en un determinat moment no desitges rebre comunicacions d’aquesta naturalesa, podràs revocar el teu consentiment mitjançant l’enviament de la notificació a la següent adreça info@mzz.és o Servei Atenció al Client de Mazzima: Passeig de la Torre Blanca 16, Local 10, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya. Aportant còpia d’un document que permeti acreditar la seva identitat, o bé utilitzant el link habilitat a aquest efecte en les comunicacions comercials que rebi.

Durant quant temps conservarem les teves dades?
Durant el temps que indiqui el formulari que, si és el cas, et presentem per a facilitar les teves dades a Mazzima, així com el termini assenyalat en la Política de cookies.

A qui comunicarem les teves dades?
No cedirem les teves dades a tercers, tret que estiguem obligats per una llei o que tu ho consentis.
Quan sigui necessari el teu consentiment per a comunicar les teves dades personals a tercers, en els formularis de recollida de dades t’informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació així com de la identitat o sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les teves dades personals.

Per a poder prestar-te un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb tu com a usuari, proveïdors de serveis de telecomunicacions tracten les teves dades per compte de Mazzima com a part de la prestació de serveis que els hem contractat. Igualment, pots consultar en la Política de cookies de Mazzima i els tercers que reben dades personals mitjançant cookies a partir d’aquest Lloc web.
A més t’informem que, per a la mateixa finalitat que la indicada en el paràgraf anterior, determinades societats que presten serveis a Mazzima Creative S.L., podrien accedir a les teves dades. Aquestes transferències es realitzen a països amb un nivell de protecció equiparable al de la Unió Europea (decisions d’adequació de la Comissió Europea, clàusules contractuals tipus així com mecanismes de certificació) Per a més informació pots dirigir-te al Delegat de Protecció de Dades de Mazzima en la següent adreça de correu electrònic: info@mzz.es

Mazzima utilitza cookies en aquest website?
En el nostre Lloc web utilitzem una tecnologia denominada “cookies”. Per a més informació detallada sobre com utilitza Mazzima les cookies consulta la Política de Cookies aquí

Mazzima utilitza enllaços a altres pàgines web?
El Lloc web pot contenir enllaços a altres pàgines web. Tingues en compte que Mazzima no és responsable de la privacitat i el tractament de dades personals d’altres pàgines web. Aquest document de Política de Protecció de Dades Personals s’aplica exclusivament a la informació que es recapta en el Lloc web per Mazzima. Et recomanem que llegeixis les polítiques tractament de dades personals d’altres pàgines web amb les quals enllaços des del nostre Lloc web o que visitis de qualsevol altre mode. Així mateix, podràs obtenir més informació sobre la nostra política d’enllaços en el nostre Avís Legal aquí.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?
DRET:
1. Accés

2. Rectificació

3. Supressió

4. Oposició

5. Limitació del tractament

6. Portabilitat.

CONTINGUT:
1. Podràs consultar les teves dades personals incloses en fitxers de Mazzima.

2. Podràs modificar les teves dades quan siguin inexactes.

3. Podràs sol·licitar l’eliminació de les teves dades.

4. Podràs sol·licitar que no es tractin les teves dades

5. Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els següents casos:- Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.- Quan el tractament és il·lícit, però t’oposis a la supressió de les teves dades. Quan Mazzima no necessiti tractar les teves dades però tu els necessitis per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.

6. Podràs rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat, així com a transmetre’ls a una altra entitat.

CANALES D’ATENCIÓ:
info@mzz.és

Recorda acompanyar a la teva sol·licitud una còpia del teu DNI o document equivalent acreditatiu de la teva identitat

Si consideres que no hem tractat les teves dades personals d’acord amb la normativa, pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en l’adreça info@mzz.es

No obstant això, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Per a exercitar els teus drets, acompanya a la teva sol·licitud una còpia del teu DNI o document equivalent acreditatiu de la teva identitat.

Així mateix, en qualsevol moment, pots retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament enviant la teva sol·licitud a l’adreça d’email info@mzz.es. Recorda acompanyar a la teva sol·licitud una còpia del teu DNI o document equivalent acreditatiu de la teva identitat.

Última actualització: 25 de maig de 2018.