Política de privacitat

Política de privacitat

 

Com a norma general, la utilització de la pàgina web de Mazzima Creative S.L. no requereix com a condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals.

No obstant l’anterior, en aquells supòsits en què l’usuari requereixi determinats serveis i comuniqui les seves dades personals a Mazzima Creative S.L. mitjançant emplenament d’un formulari, Mazzima Creative S.L. garanteix la confidencialitat d’aquestes dades així com el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desenvolupament adoptant les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit.

Mazzima Creative S.L. garanteix que les dades personals recaptades en els formularis s’envien xifrant la informació per evitar que la mateixa pugui ser visualitzada per tercers.

Mazzima Creative S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal•lar aquells mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en internet no són infranquejables.

Mazzima Creative S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o inadequat o il·lícit de la informació apareguda a la seva pàgina web.

Com a conseqüència de la sol·icitud addicional d’informació, l’usuari consenteix i accepta que el número de telèfon i/o adreça de correu electrònic que ha facilitat, sigui objecte de tractament en un fitxer titularitat de Mazzima Creative S.L., la finalitat de la qual sigui l’estudi de les millors ofertes per al servei en el qual l’usuari estigui interessat, així com l’enviament d’ofertes respecte als serveis prestats per Mazzima Creative S.L.. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades personals inclou igualment l’enviament de formularis d’enquestes que l’usuari no queda obligat a contestar.

L’usuari podrà exercitar en tot moment els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal posant-se en contacte amb Mazzima Creative S.L. en l’adreça e-mail info @ mzz.es o per correu ordinari en la següent adreça: Passeig Torre Blanca, 16 – Local 10, I-08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).